Enkel-armindexmeting

Wat is een enkel-armindexmeting?

Een enkel-armindexmeting is een echo-onderzoek van de bloedvaten in uw benen. Hiermee wordt geprobeerd de oorzaak van uw klachten te vinden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek doet geen pijn en duurt ongeveer 30 minuten.

Waar gebeurt een enkel-armindexmeting?

Een enkel-armindexmeting vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie.

Meer over een enkel-armindexmeting

Hoe wordt een enkel-armindex gemeten?

  • Tijdens de enkel-armindexmeting ligt u op een onderzoeksbank.
  • Er wordt aan beide zijden gemeten in uw lies, uw knieholte en bij uw enkel.
  • Om te kunnen vergelijken wordt ook in uw pols een bloedvat gemeten.
  • Op de huid wordt een gel aangebracht om het geluid beter te geleiden.
  • Door een klein apparaatje (dit heet een transducer) worden geluidsgolven het lichaam in gezonden. Het geluid wordt door de bewegende bloedstroom teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden opgevangen en weergegeven op een scherm.
  • U hoort het versterkte geluid van het bloed dat door de slagaders stroomt.
  • Met behulp van een zogenaamde bloeddrukmanchet wordt de bloeddruk in beide benen en armen bepaald.

Door de verschillen in de bloeddruk te vergelijken kan de arts een indruk krijgen van de doorgankelijkheid van de bloedvaten in de benen.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw specialist bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of bij een telefonisch consult.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.