Echo-onderzoek van de spieren

Wat is een echo onderzoek van de spieren?

Een echo-onderzoek van de spieren maakt een afbeelding van de spieren door gebruik te maken van geluidsgolven. Op deze manier wordt geprobeerd de oorzaak van uw klachten te vinden.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek is afhankelijk van hoeveel en welke spieren onderzocht worden. U moet rekening houden met zo’n 20 tot 60 minuten.

Waar gebeurt een echo-onderzoek van de spieren?

Een echo-onderzoek van de spieren gebeurt op de afdeling klinische neurofysiologie.

Meer informatie over een echo-onderzoek van de spieren

Hoe wordt een echo-onderzoek van de spieren gemaakt?

  • Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank.
  • U wordt verzocht om uw benen en armen te ontbloten.
  • Meestal worden spieren aan de onder- en bovenbenen en onder- en bovenarmen onderzocht; soms ook in de hals.
  • Het aantal spieren dat in beeld gebracht wordt, hangt af van de vraagstelling. 
  • Eerst wordt de meetplaats bepaald met een meetlint en pen. Hier wordt een gel aangebracht.
  • Met behulp van een klein apparaatje (een transducer) worden geluidsgolven in het lichaam gezonden. Deze hebben zeer hoge frequenties waardoor mensen ze niet kunnen horen. Ze worden door verschillende weefsels in het lichaam teruggekaatst en opgevangen door de transducer. Hiermee wordt een beeld gevormd.
  • Per spier worden meerdere afbeeldingen gemaakt. Deze worden achteraf geanalyseerd en verwerkt in een verslag.

Uitslag

De spierecho wordt achteraf beoordeeld door de klinisch neurofysioloog. Het resultaat wordt doorgestuurd naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw arts bij uw eerst volgende bezoek aan de polikliniek of bij een telefonisch consult.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.