Alvleesklierkanker

Wat is alvleesklierkanker?

Bij alvleesklierkanker groeit er een tumor in de alvleesklier.

Hoe alvleesklierkanker ontstaat is niet duidelijk. Roken verhoogt het risico op alvleesklierkanker. Ook een chronische alvleesklierontsteking verhoogt het risico om alvleesklierkanker te krijgen. Bij ongeveer 5% van de patiënten is erfelijkheid een oorzaak.

In Nederland krijgen ongeveer 1500 mensen per jaar alvleesklierkanker.

Waarom naar CWZ met alvleesklierkanker?

In CWZ zijn deskundige specialisten met een brede vakkennis aanwezig. Zij zullen naar u luisteren en uw klachten serieus nemen. Ook heeft zowel de patiënt als de huisarts van de patiënt de mogelijkheid rechtstreeks contact op te nemen met de specialist.

Meer over alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker.nl

Meer over kanker

  • Ondersteuning bij kanker
  • Revalidatie en nazorg bij kanker
  • Samenwerken bij kanker
  • Patiënteninformatie bij kanker

Klachten / symptomen alvleesklierkanker

De ziekte geeft in het begin vaak geen klachten. De tumor kan echter doorgroeien in andere organen. Dan kunt u klachten krijgen als:

Een tumor in of rond de kop van de alvleesklier sluit soms de galwegen af. Dan ontstaat bijvoorbeeld:

  • geelzucht
  • een dunne, licht gekleurde ontlasting
  • donkere urine
  • jeuk over het hele lichaam

U verlaat hiermee de informatiepagina's over onderzoek echo-endoscopie bovenste deel maagdarmkanaal.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

D

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.