DNA verwantschapsonderzoek - vaderschapstest

Als er twijfels bestaan of een man wel of niet de biologische vader van een kind is, dan kunt u een vaderschapstest doen. Of een moederschapstest om de biologische moeder te bepalen.

Naast dit basisonderzoek kunnen wij via X en Y chromosomale testen ook andere familiebanden onderzoeken.

Toon meer

Bij deze onderzoeken krijgt u altijd een goed en gratis advies vooraf. In dit gesprek vragen wij u om een uitgebreide stamboom en beoordelen wij vooraf de haalbaarheid van het onderzoek. Op die manier willen we teleurstellingen voorkomen.

Wat is een vaderschapstest?

Bij een DNA verwantschapsonderzoek is meestal de vraag of een man wel of niet de biologische vader van een kind is. Dat heet een vaderschapstest.

Bij een vaderschapstest wordt het DNA van de mogelijke vader vergeleken met het DNA van het kind. Een vaderschapstest geeft antwoord op de vraag: ben ik de vader? Of: zijn wij familie?

Waarom een vaderschapstest / DNA verwantschapsonderzoek?

Als er twijfels bestaan over biologisch vaderschap of andere familierelaties, dan kan een DNA test hierover uitsluitsel bieden. Deze testen worden door het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis op discrete en deskundige wijze en in eigen beheer uitgevoerd. Alle onderzoeken worden vooraf beoordeeld op haalbaarheid; u kunt rekenen op een gedegen en kosteloos advies vooraf.

Hoe werkt een vaderschapstest / DNA onderzoek?

Het klinisch chemisch laboratorium voert dit onderzoek op discrete en professionele manier uit. We doen dit in eigen beheer, dus in ons eigen laboratorium.

We maken gebruik van een strenge identificatieprocedure. Een geldig persoonsbewijs is noodzakelijk. Alleen op deze manier zijn de uitslagen van de test rechtsgeldig. Dat wil zeggen dat de uitslagen worden erkend door RvA M054.

Wij isoleren het benodigde DNA uit een kleine hoeveelheid bloed of wangslijm. 

Uiteraard voldoen we aan alle gestelde Nederlandse kwaliteitscriteria voor deze onderzoeken. Lees daarover meer op onze pagina over kwaliteit.

Wat kost een vaderschapstest / DNA onderzoek?

De kosten voor een verwantschapstest worden niet door ziektekostenverzekeraars vergoed en moet u zelf betalen voordat de test uitgevoerd wordt.

De actuele prijzen kunt u opvragen via ons e-mailadres vwo@cwz.nl. Over deze onderzoeken moet 21% BTW betaald worden aangezien het geen zorgactiviteit is.

Schriftelijke rapporten worden pas vrijgegeven nadat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Voor welke televisie programma's doet CWZ onderzoek?

We voeren deze DNA-onderzoeken nu al vele jaren uit en hebben daarmee reeds wat familie- en verwantschapsvragen beantwoord. Wij verzorgen onder meer de DNA-onderzoeken voor het tv-programma ‘DNA Onbekend’ en het RTL-4 programma ‘Familie gezocht’. Zoals in april 2019: CWZ voert DNA verwantschapsonderzoek uit in zaak Karbaat.

Folders

Contact

Als u van onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons mailen via e-mail: vwo@verwijder-dit.cwz.nl.

Deze informatie staat ook op de website van klinisch chemisch laboratorium voor zorgpartners.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.