Contrast echocardiografie

Een echocardiografie is een veilige en onschadelijke manier om uw hart in beeld te brengen.

Het functioneren van het hart kan zo worden onderzocht. Bij verdenking op bepaalde afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een gaatje in het harttussenschot, kan men dit beter beoordelen indien contrastmiddel word toegediend. Dit wordt een contrast echocardiografie genoemd.

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Bij een echocardiografie zet de laborant een soort microfoontje (transducer) op de borstwand welke geluidsgolven uitzendt. Het lichaam kaatst deze terug. De teruggekaatste geluidsgolven worden omgezet in afbeeldingen van het hart. Deze beelden geven een indruk van het functioneren van het hart.

Tijdens een contrast echocardiografie wordt contrastmiddel  via een infuusnaald ingespoten waarna er extra beelden worden opgenomen. Het contrastmiddel bestaat doorgaans uit een zoutwater oplossing. Van dit gebruikte contrastmiddel zult u geen hinder ondervinden.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Welke voorbereiding is er nodig?

  • 10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 1B. U wordt daar verwezen naar de wachtruimte op B26.
  • wanneer u aan de beurt bent, wordt u opgehaald. Een familielid of begeleider mag, als u dit wenst, tijdens het onderzoek aanwezig zijn.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het contrast echocardiografisch onderzoek vindt plaats op Hartfunctieafdeling B26.

Mogelijkheid tot toedienen van contrastmiddel

Bij verdenking op bepaalde afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een gaatje in het harttussenschot, kan men dit beter beoordelen indien contrastmiddel word toegediend. Dit wordt een echocardiografie met contrastmiddel genoemd. Via een infuusnaald wordt een contrastmiddel ingespoten waarna er extra beelden worden opgenomen. Het contrastmiddel bestaat doorgaans uit een zoutwater oplossing. Van dit gebruikte contrastmiddel zult u geen hinder ondervinden.

Indien een echocardiografie met contrastmiddel wordt gemaakt, is dit altijd vooraf door de cardioloog specifiek aangevraagd en met u besproken.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.