Combinatietest

Hiermee kan het risico worden ingeschat of een kind Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom heeft. 

Elke zwangere vrouw kan in het begin van haar zwangerschap een combinatietest laten verrichten. Deze test is onderdeel van de prenatale screening

Wanneer krijgt u een combinatietest?

De combinatietest kan bij elke zwangere vrouw tussen de 9e en 14e week van de zwangerschap worden verricht.

Waar vindt een combinatietest plaats?

U wordt voor de combinatietest verwezen naar het Verloskundig Centrum Nijmegen. Daar wordt een echo gemaakt om de nekplooi te meten en wordt tevens bloed afgenomen.

De uitslag van uw combinatietest

De combinatietest geeft een risico-inschatting, geen diagnose. U krijgt de uitslag van de combinatietest binnen 10 dagen schriftelijk thuis gestuurd. Als een verhoogd risico wordt gevonden, belt een arts u op en krijgt u een verwijzing voor gespecialiseerd prenataal onderzoek.

Wat gebeurt er tijdens een combinatietest?

De combinatietest bestaat uit 2 onderzoeken:

  • Een bloedonderzoek bij de zwangere.
  • Een nekplooimeting (NT) via een echo bij het kind.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op:

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.