Bloeddrukmeting 30 minuten

Bij een 30-minuten bloeddrukmeting wordt 30 minuten lang om de 3 minuten uw bloeddruk gemeten.

Bloeddruk is de druk in de bloedvaten die ontstaat doordat het hart het bloed rondpompt.

Toon meer

Bloeddrukwaarden kunnen sterk wisselen. In CWZ is de mogelijkheid uw bloeddruk 30 minuten lang te meten. Dit geeft een betrouwbaarder beeld dan de korte meting in de spreekkamer van de arts.

Wat kan de bloeddrukmeting nog meer verstoren?

Uw bloeddrukmeting kan verstoord worden door: een volle blaas, koffie, roken, praten, kou, pijn, onrust, angst, stress of inspanning. Daarom wordt de meting in een rustige kamer gedaan terwijl u niet gestoord wordt.

Hoe wordt een 30-minuten bloeddrukmeting gedaan?

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat uw bloeddruk zo min mogelijk wordt beïnvloed. Dit is belangrijk omdat de gemeten waarden ook de behandeling bepalen.

De houding is belangrijk:

Tijdens het meten zit u op een stoel. Uw benen moeten naast elkaar staan, dus niet over elkaar. Als uw voeten de grond niet raken krijgt u een voetenbankje. Uw onderarm wordt ondersteund door een tafel of leuning. Meestal wordt de bloeddruk aan de rechterarm gemeten, maar het kan zijn dat er een reden is om de andere arm te meten. Bijvoorbeeld in het geval van een shunt, borstamputatie of bloeddrukverschil in linker- en rechterarm.

Waar gebeurt een 30-minuten bloeddrukmeting?

Een 30-minuten bloeddrukmeting wordt op de polikliniek interne geneeskunde gedaan.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.