Bloeddrukmeting 24-uurs

Hiermee krijgt de arts inzicht in het verloop van uw bloeddruk over een periode van 24 uur in de thuissituatie.

Een gewone bloeddrukmeting is een momentopname en geeft geen volledig beeld van uw bloeddruk.

Toon meer

In overleg met uw behandelend arts is besloten tot een 24-uurs bloeddrukmeting. Hiermee krijgt de arts inzicht in het verloop van uw bloeddruk over een periode van 24 uur in de thuissituatie. Dit betreft één dag en één nacht.

Hoe verloopt een 24-uurs bloeddrukmeting?

Om uw bovenarm wordt een bloeddrukband bevestigd die 24 uur moet blijven zitten. Deze band heeft een verbinding met een meetapparaat die u steeds bij u draagt. Daardoor is douchen niet mogelijk.  Het apparaat is ingesteld om op vaste tijdstippen te meten:

  • tussen 07.00-22.00 uur om de 30 min,
  • tussen 22.00-07.00 uur om de 60 minuten.

Hoe bereidt u zich voor op een 24-uurs bloeddrukmeting?

  • Trek gemakkelijke bovenkleding aan.
  • 10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij meldpunt 1B, u wordt doorverwezen naar de wachtruimte van B26.
  • Zodra u aan de beurt bent wordt u opgehaald.

Waar vindt een 24-uurs bloeddrukmeting plaats?

De bloeddrukmeter wordt aangesloten op de hartfunctieafdeling, B26. Daarna gaat u naar huis en wordt u 24 uur later terug verwacht op B26.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.