Astma controle test

De astma controletest (ACT) is een eenvoudige test om te bepalen of uw astma goed onder controle is.

De score kan ons en u helpen om te kijken of uw astma goed onder controle is. Dit onderzoek wordt ook wel de ACQ.

Vijf vragen van de astma controle test

U kunt de astma controle test ook zelf thuis doen. U kunt zichzelf dan de volgende vijf vragen stellen:

  • wordt u ’s nachts weleens wakker door benauwdheid?
  • Wordt u beperkt door uw astma?
  • Hoe ernstig zijn de benauwdheidsklachten als u in de ochtend wakker wordt?
  • Hoe vaak heeft u last van een piepende ademhaling?
  • Hoe vaak heeft u naast uw onderhoudsmedicatie nog een extra puffer nodig?

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

A

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.