Urologie verpleegafdeling C42

Op verpleegafdeling C42 liggen patiënten van urologie die voor meerdere dagen worden opgenomen om een urologische behandeling te ondergaan. Ook liggen er patiënten van chirurgie-heelkundeKNO en plastische chirurgie. Deze informatie geldt alleen voor urologiepatiënten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Verblijf

Op de afdeling zijn 1, 2 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste uroloog. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Per week loopt de dienstdoende uroloog van die week visite. Urologiepatiënten zien dagelijks de zaalarts. Dat is een arts-assistent in opleiding tot uroloog of een basisarts (ANIOS). Ook de verpleegkundig specialist loopt vaak visite. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen.
Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Als u een gesprek wilt met uw behandelend uroloog kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

6.30 uur Controle van de bloeddruk, pols, temperatuur en pijnscore
8.00 uur Medicijnronde
Tijd van ontbijt is afhankelijk van uw eigen wensen
Hierna kunt u zich gaan verzorgen, maar ook dit is afhankelijk van uw eigen wensen. Als het nodig is, helpen wij u bij de verzorging. Heeft u een revalidatieschema dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten.
8.00 uur Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zo nodig bloed geprikt voor onderzoek. Wilt u in verband hiermee op de kamer blijven.
8.30 uur Start artsenvisite. Blijft u even op de kamer tot de arts of PA bij u langs is geweest?
9.30 uur De roomservice serveert warme, koude dranken, tussendoortjes.
12.00 uur Medicijnronde
12.00 - 13.30 uur Middagmaaltijd, u kunt kiezen uit een broodmaal- tijd of een warme maaltijd. Daarna gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige metingen worden gedaan.
15.00 uur Medicijnronde. De roomservice serveert warme, koude dranken, tussendoortjes.
16.30 - 18.30 uur Avondmaaltijd, ook hierin kunt u uw wensen aangeven.
17.00 uur Medicijnronde
19.00 uur De roomservice serveert warme, koude dranken, tussendoortjes.
20.00 - 22.30 uur De verpleegkundige metingen worden gedaan. Geneesmiddelenronde, drankenronde. De verpleegkundige verleend zorg op maat.
23.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u de gelegenheid krijgt om te slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Contact

Telefoon
024 365 78 00

Afdeling
Verpleegafdeling C42

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling urinekatheter.