Thuismonitoring zwangerschap

U komt in aanmerking voor thuismonitoring, omdat u in uw zwangerschap extra controle nodig heeft maar daarvoor niet in het ziekenhuis opgenomen hoeft te zijn. 

 U krijgt dezelfde behandeling als in het ziekenhuis maar dan in uw eigen omgeving. We noemen dit ‘ziekenhuisverplaatste zorg’.

Hoe verloopt thuismonitoring zwangerschap?

Hoe verloopt thuismonitoring zwangerschap?

In de meeste gevallen wordt rust voorgeschreven zodat taken als koken en huishoudelijke werkzaamheden worden overgenomen door familie, vrienden of kennissen. U wordt dagelijks bezocht door een verpleegkundige. Zij informeert u over voorschriften van bedrust, een eventueel dieet, het opnemen van tempratuur en het melden van eventuele klachten. Ook doet zij controles die anders in het ziekenhuis gedaan zouden worden. Zoals het controleren van de bloeddruk, temperatuur en urine. Dagelijks wordt er een hartfilmpje gemaakt van de ongeboren baby. Alle gegevens worden doorgegeven aan de arts. Daarnaast komt u één keer per week naar het ziekenhuis voor controle.

Wanneer uw conditie verbeterd is, kan het zijn dat u weer ‘ontslagen’ wordt uit de ziekenhuisverplaatste zorg, net zoals dat vanuit het ziekenhuis kan gebeuren. U wordt dan verder poliklinisch gecontroleerd.

Waar vindt thuismonitoring plaats?

Thuismonitoring gebeurt bij u thuis. Verdere behandeling gebeurt op de afdeling verloskunde van CWZ.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.