Therapeutische hysteroscopie

Wat is een therapeutische hysteroscopie?

Een therapeutische hysteroscopie is een operatie in de baarmoeder via een kijkbuis (hysteroscoop). Hierbij kijkt de gynaecoloog niet alleen, zoals bij een diagnostische hysteroscopie, maar voert ook een behandeling uit.

Wanneer krijgt u een therapeutische hysteroscopie?

Tijdens een therapeutische hysteroscopie kan de gynaecoloog verschillende ingrepen doen:

  • vleesbomen, verklevingen en poliepen weghalen
  • een spiraal verwijderen (dat poliklinisch niet gelukt is)
  • een tussenschot in de baarmoeder weghalen
  • het baarmoederslijmvlies behandelen, bij hevig bloedverlies tijdens de menstruatie
  • een sterilisatie doen

Kleine ingrepen gebeuren in dagbehandeling. Voor grotere ingrepen kan het zijn dat u een nachtje in het ziekenhuis moet blijven.

Wat gebeurt er tijdens een therapeutische hysteroscopie?

De ingreep vindt meestal plaats onder narcose of met een ruggenprik. De hysteroscoop, een holle buis, wordt via de vagina ingebracht. Door deze buis brengt de arts vocht en instrumenten in de baarmoederholte, zoals tangetjes, schaartjes of kleine lisjes die elektrisch verhit worden. De hysteroscoop sluit men aan op een camera. Op een monitor (soort televisiescherm) verschijnt een afbeelding van de binnenzijde van de baarmoeder. Zo is het verloop van de operatie uitstekend te volgen.

Waar gebeurt een therapeutische hysteroscopie?

Een therapeutische hysteroscopie gebeurt meestal op de operatiekamer (OK) van CWZ. Soms kan het op een poliklinische operatiekamer.

Meer over therapeutische hysteroscopie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.