Taaltherapie

Een logopedist geeft u oefeningen om het spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven te verbeteren.

Taaltherapie is de behandeling van een taalstoornis zoals afasie.

Waar gebeurt taaltherapie

De begeleiding van mensen met een taalstoornis gebeurt aan het bed of op de afdeling logopedie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

A

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.