Taaltherapie

Taaltherapie

Taaltherapie is de behandeling van een taalstoornis zoals afasie. Een logopedist geeft u oefeningen om het spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven te verbeteren.

Waar gebeurt taaltherapie

De begeleiding van mensen met een taalstoornis gebeurt aan het bed of op de afdeling logopedie.

Meer over taaltherapie

Hersenletsel.nl

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

A

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.