Spraaktherapie

Een logopedist geeft u oefeningen om beter verstaanbaar te spreken.

Spraaktherapie is een belangrijke behandeling bij een spraakstoornis zoals dysartrie.

Waar gebeurt de spraaktherapie?

De begeleiding van mensen met een spraakstoornis gebeurt aan het bed of op de afdeling logopedie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.