SL laesie

Wat is een SL laesie?

Dit is een scheur van de band (ligament) tussen het scheepsvormige handwortelbeentje (scaphoid) en het maanvormige handwortelbeentje (lunatum).

Het kan ontstaan na een val op de pols. Pas na verloop van tijd zullen klachten van de pols ontstaan wanneer het bandje niet wordt hersteld. Als de aandoening niet behandeld wordt dan verergeren de klachten.

Er is sprake van pijn in de pols, die in de loop der jaren toeneemt. Met name bij belasten van de pols nemen de klachten toe. De pijn kan gepaard gaan met het merkbaar verplaatsen van het scaphoid in de pols (voelbare klik). Indien het bandletsel onbehandeld blijft zal uiteindelijk ook de polsfunctie afnemen door slijtage van het kraakbeen in de pols (zie oorzaak).

Klachten/symptomen SL laesie

Pijn in de pols. Deze neemt toe na verloop van tijd. Bij het belasten van de pols nemen de klachten toe. De pijn kan gepaard gaan met het merkbaar verplaatsen van het scaphoid in de pols (voelbare klik). Als het bandletsel onbehandeld blijft zal uiteindelijk ook de polsfunctie afnemen door slijtage van het kraakbeen in de pols.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling sl laesie behandeling.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.