Radiofrequente ablatie (RFA)

Bij RFA worden de kankercellen weggebrand.

Radiofrequente Ablatie (RFA) kan worden toegepast bij verschillende tumorsoorten.

Hoe wordt RFA gedaan?

Er worden één of meerdere speciale naalden door de huid heen in de tumor gebracht. Hiervoor wordt een CT-scan of echo-apparaat gebruikt. De naald wordt aangesloten op een speciaal apparaat (een generator). De generator zorgt ervoor dat de cellen trillen. Met de warmte die door de trilling ontstaat, worden de kankercellen verbrand. RFA wordt onder plaatselijke verdoving of narcose gedaan.

Waar gebeurt RFA?

RFA wordt gedaan op de radiologie-afdeling of op de operatiekamer, afhankelijk van het orgaan waar de tumor zich bevindt.

Meer over RFA

RFA wordt met name ingezet ter behandeling van uitzaaiingen in de schildklier. Het voordeel van deze behandeling boven operatie is het feit dat er geen litteken hoeft gemaakt te worden, de patiënt snel herstelt en de behandeling vaker herhaald kan worden over verloop van maanden of jaren.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.