Zorgtraject prostaatkanker

Overzicht hele zorgtraject

Eerste afspraak Onderzoek Behandeling Nazorg
poli urologie sneldiagnostiek actief volgen of watchfull waiting nacontrole poli
lichamelijk onderzoek opereren Da Vinci lastmeter
PSA-test bestraling
echografie hormoontherapie
MRI-scan chemotherapie
biopsie
onderzoek uitzaaiingen

Multidisciplinair overleg, MDO

Tijdens uw hele zorgtraject komen alle betrokken specialisten bijeen op een vast moment, het MDO. Het MDO wordt zeer nauwkeurig voorbereid. Tijdens het overleg worden de onderzoeksresultaten en het behandelplan besproken. Per patiënt geven de specialisten een behandeladvies. Het MDO vindt minimaal 1 keer per week plaats, zodat ook de voortgang besproken kan worden.

Meer onderzoek bij diagnose prostaatkanker

Als is vastgesteld dat de afwijking kwaadaardig is, is behandeling nodig. Voordat uw arts of de verpleegkundig specialist kunnen bepalen welke behandeling u krijgt is meer onderzoek nodig. Zij moeten een beeld hebben van:

  • de grootte van de tumor
  • de mate van doorgroei in het omliggende weefsel
  • de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren.

Combinatie van behandelingen

Veel mensen met prostaatkanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van: 

  • de kenmerken van de tumor
  • het stadium van de ziekte
  • uw leeftijd

Sneldiagnostiek

CWZ biedt de mogelijkheid voor sneldiagnostiek. In één ochtend vinden alle onderzoeken plaats en dezelfde middag is de diagnose bekend. Wordt de diagnose prostaatkanker inderdaad gesteld, dan is er ’s middags een gesprek over behandelmogelijkheden. 

Mensen betrekken bij de zorg

CWZ wil mensen meer en actiever betrekken bij de ziekenhuiszorg. Want patiënten willen graag de regie hebben als ze dat kunnen en willen. Het betekent dat we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Ons verplaatsen in de ander. In gesprek gaan en goed luisteren. Juiste informatie geven en tijd nemen voor vragen. Samen beslissen over de behandeling. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren.

Een vast aanspreekpunt

Tijdens uw hele zorgtraject is er altijd een vast aanspreekpunt: de verpleegkundig specialist. U kunt met al uw vragen bij hem terecht. Hij regelt dingen en helpt u.

Huisarts goed geïnformeerd

De huisarts wordt op alle belangrijke momenten geïnformeerd. Bijvoorbeeld als u de diagnose prostaatkanker krijgt. Of als het behandelplan vast staat. Na de eerste chemokuur, de operatie of na het zorggesprek.

Spanning en onzekerheid

Het kan enige tijd duren voordat u alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad en de aard en het stadium van uw ziekte bekend is. Waarschijnlijk heeft u vragen over de aard van uw ziekte, het mogelijke verloop daarvan en de behandelmogelijkheden. Vragen die tijdens de periode van onderzoeken nog niet te beantwoorden zijn.

Dat kan spanning en onzekerheid met zich meebrengen, zowel bij u als bij uw naasten. Het kan helpen als u weet wat er bij de verschillende onderzoeken gaat gebeuren. Die informatie krijgt u niet altijd vanzelf. Vraag er daarom gerust naar op de afdelingen waar de verschillende onderzoeken plaatsvinden. U kunt ook altijd terecht bij uw aanspreekpunt.

Waarom naar CWZ met prostaatkanker?

Meer over prostaatkanker