Psychiatrische behandeling in deeltijd (OVDB)

Wat is een behandeling in deeltijd?

De afdeling psychiatrie kan 14 patiënten in deeltijd behandelen (OVDB). Het varieert hoeveel dagdelen per week iemand komt. De maximale tijdsduur is 8 weken. Incidenteel kan er op indicatie een verlenging plaatsvinden. Doel is:

 • een opname voorkomen
 • de overgang van de kliniek naar huis verkleinen
 • de periode naar deeltijd- of ambulante behandeling overbruggen
 • een vervolgbehandeling voorbereiden
 • nadere diagnostiek voor vervolgbehandeling en/of nazorg.

Verwijzing en aanmelding

Aanmelding voor de OVDB is mogelijk als u in behandeling bent bij psychiatrie.

Vanuit opname
Als u start met OVDB vanuit de kliniek zal de psychiater die tijdens de opname uw behandelaar was de behandeling voortzetten. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige maakt met u afspraken. De behandeling start meteen na ontslag uit de kliniek.

Vanuit de polikliniek
Als u start met OVDB vanuit de polikliniek blijft de verwijzend psychiater uw behandelaar. Vooraf heeft u een intakegesprek met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. U bespreekt praktische zaken en de doelen van de behandeling. Daarna volgt een afspraak met een therapeut. Die stelt een persoonlijk therapieprogramma samen.

Wachttijd

De OVDB is een laagdrempelige behandeling op maat. Het streven is om wachttijden te voorkomen. In de praktijk lukt dit niet altijd en kan de wachttijd tot 2 weken oplopen. In de tussentijd houdt u contact met ons.

Bereikbaarheid

Afdeling
OVDB A14

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 05

De behandeling

Tijdens de OVDB-periode komt u volgens een persoonlijk groepsgericht therapieprogramma naar CWZ. De duur van de periode en de inhoud van het programma stellen wij in overleg met u samen. U krijgt verschillende groepsgerichte therapieën. Daarna vindt wekelijks een individueel gesprek plaats met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Minimaal 1 x per 2 weken is er ook een afspraak met uw behandelend psychiater.

Medewerkers OVDB

 • psychiater
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • beeldend therapeut
 • psychomotorisch therapeut
 • activiteitentherapeut
 • mindfulnesstrainer

Folder

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.