Pre-logopedische behandeling

Prelogopedie is logopedie bij zuigelingen met voedingsproblemen.

Hoe gaat een pre-logopedische behandeling?

De logopedist helpt bij een goede manier van voeden. Denk bijvoorbeeld aan houding en fleskeuze.

Waar gebeurt een pre-logopedische behandeling?

Pre logopedie gebeurt op de afdeling logopedie of gedurende opname.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.