Pleuradrainage

Wat is een pleuradrainage?

Wanneer er te veel vocht tussen de longvliezen zit, krijgt u het benauwd. Het vocht drukt dan op de longen. De arts haalt het vocht dan weg met een pleuradrainage. Dit gebeurd meestal met een dun slangetje (drain).

Hoe wordt pleuradrainage gedaan?

Het slangetje wordt, na plaatselijke verdoving, door de longarts tussen 2 ribben in gebracht. U zit hiervoor rechtop of ligt (in zijligging). Het afgezogen vocht kan onderzocht worden in het laboratorium.

Waar gebeurt een pleuradrainage?

Een pleuradrainage gebeurt meestal op de behandelkamer van de operatie-afdeling. Soms wordt de pleuradrainage op een bed op de verpleegafdeling longziekten of op de polikliniek longziekten gedaan. In dit laatste geval kan het ook plaatsvinden met een naald in plaats van een slangetje. Dit noemen we een ontlastende punctie.

 

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.