Plaatselijk onderbinden

Wat is plaatselijk onderbinden?

Wanneer de eerste klep in de lies of knieholte lek is kan de ader plaatselijk worden onderbonden door een kleine snede. Dit heet ook wel een crossectomie.

Wat gebeurt er tijdens plaatselijk onderbinden?

Tijdens de behandeling maakt de arts eerst een kleine snede in de lies of in de knieholte. Vervolgens wordt de verbinding van de oppervlakkige ader met de grote beenader opgezocht en onderbonden. Ook andere zijverbindingen met de oppervlakkige ader worden onderbonden. Het plaatselijk onderbinden wordt vaak in een dagbehandeling uitgevoerd. Eventueel aanwezige en zichtbare spataders na de behandeling kunnen worden weggespoten.

 

Wanneer krijgt u de behandeling plaatselijk onderbinden?

Plaatselijk onderbinden is een behandeling van spataderen (varices)

Waar gebeurt plaatselijk onderbinden?

Plaatselijk onderbinden gebeurt op de afdeling heelkunde van CWZ. 

Meer over plaatselijk onderbinden

Sinds kort valt het wegspuiten van spataderen niet meer onder de vergoede zorg en zult u deze behandeling zelf moeten bekostigen. De kosten die hieraan verbonden zijn wanneer u zich in het CWZ laat behandelen zullen op korten termijn bekend gemaakt worden.