Peyronie, ziekte van operatie

Operatie om de kromstand van de penis te corrigeren. 

De Nesbitt operatie

Bij de ziekte van Peyronie zit er bindweefsel aan de wand van de zwellichamen. Dit bindweefsel krimpt, zodat de penis krom trekt. Om dit op te lossen wordt de tegenoverliggende kant ook iets ingekort. In totaal wordt de penis dus ietsje korter dan ervoor. Om bij de zwellichamen te komen moet de uroloog meestal een besnijdenis doen. Daarna controleert de hij het effect van de operatie door het inspuiten van vocht in de zwellichamen, waardoor een kunstmatige erectie ontstaat. Bij deze operatie krijgt u narcose of een ruggenprik. Aan het eind van de operatie wordt een katheter ingebracht en een drukverband aangelegd, om bloeduitstortingen te voorkomen. Beide worden meestal de volgende ochtend verwijderd.

 

Hoe gebeurt de operatie?

Mannen met de ziekte van Peyronie hebben last van een ‘kromme penis’. De kromstand van de penis is goed te corrigeren. De operatie waarbij de penis recht wordt gezet heet ‘een operatie volgens Nesbitt’.

Waar gebeurt de operatie?

U meldt zich op de verpleegafdeling urologie. De operatie vindt plaats in de operatiekamer (OK) van CWZ. 

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.