Osteoporose (botontkalking) behandeling

Door botontkalking verzwakken de botten en breken ze sneller. Dit kan klachten veroorzaken. 

Bij een botontkalking behandeling wordt u geholpen bij het versterken van uw botten en het verminderen van vallen.

Osteoporose spreekuur

Patiënten die met een botbreuk op de spoedeisende hulp zijn geweest en patiënten van orthopedie, heelkunde, longziekten en andere specialismen met een verhoogd risico op osteoporose, komen terecht op het osteoporose spreekuur. Hier wordt u onderzocht en wordt samen met u bekeken wat de beste behandelmethode voor u is.

Behandeling van patiënten boven de 80 jaar

Als u ouder bent dan 80 jaar of de heup hebt gebroken en vaker bent gevallen, zult u worden gezien door een klinisch geriater. Deze verricht een uitgebreid geriatrisch onderzoek (CGA) naar de oorzaak van het vallen en de botontkalking. Hierop volgt een persoonlijk behandelplan met als doel het risico op vallen te verkleinen. Hierbij kunt u denken aan verbeteren van het lopen, de hartfunctie en de bloeddruk door aanpassingen in medicatie, training en hulpmiddelen. Ook zijn aanpassingen in en rond het huis mogelijk. Deze uitgebreide aanpak van behandeling van de botontkalking, inzetten op goede voeding, alsmede het voorkomen van vallen, maakt de kans op nieuwe botbreuken kleiner.

Voedingsadviezen en tips over bewegen

Bij osteoporose (botontkalking) is de afbraak van de botten vergroot, waardoor de botten erg verzwakt zijn. Botten hebben net als de rest van het lichaam voedingstoffen nodig. De belangrijkste voedingstoffen zijn calcium en vitamine D. Daarnaast is het belangrijk dat u een gezonde en gevarieerde voeding gebruikt. Het kan daarom dat u voor de behandeling van osteoporose wordt verwezen naar de diëtist, voor voedingsadviezen en tips over bewegen. Deze bouwstoffen calcium en vitamine D worden vaak met tabletten aangevuld. Deze gebruiken veel mensen al via de drogist of huisarts; ze zullen ook door internist of geriater worden gestart of bijgesteld als het voeding onvoldoende lukt. Een voldoende hoeveelheid calcium en vit D is basisvoorwaarde voor het aanslaan van andere osteoporosemedicijnen.

Waar vindt de behandeling van botontkalking plaats?

Het osteoporose spreekuur wordt gehouden op de volgende afdelingen:

  • Interne geneeskunde
  • Klinische Geriatrie

Voor een nadere voedingsanalyse wordt u soms verwezen naar de:

  • Afdeling diëtetiek

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.