Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten behandeling

CWZ is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Door het uitgebreide behandelaanbod kunnen we zorg op maat bieden. Bij de behandeling zijn een psychiater (Sophie Bekmann) en een klinisch psycholoog/psychotherapeut betrokken.

Verwijzing

De huisarts verwijst u door naar het behandelcentrum SOLK. Verwijzingen door medisch specialisten, psychotherapeuten, arbo-artsen en andere behandelaren zullen altijd in overleg met de huisarts plaatsvinden.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek brengen we de klachten en de achtergronden in kaart. Daarna bepalen we samen met u het behandeltraject. U en de huisarts krijgen het intakeverslag in de vorm van een brief toegestuurd.

Welke soorten behandelingen zijn mogelijk?

Diagnostiek voor en advies aan de huisarts

De huisarts verwijst de patiënt door naar het behandelcentrum SOLK. Tijdens dit eenmalige consult zet de psychiater de problemen op een rij en sluit hij eventuele onderliggende psychiatrische problemen uit. De huisarts (en de patiënt) krijgen een brief met de conclusie en adviezen. De huisarts zal dit dan verder met de patiënt bespreken.

Poliklinische behandeling

Bij de poliklinische behandeling van de Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en eventuele bijkomende psychiatrische stoornissen zijn er verschillende mogelijkheden, zoals psychotherapie en/of medicatie. Als er sprake is van onderliggende trauma’s kan een specifieke traumabehandeling plaatsvinden.

Cursus omgaan met lichamelijke klachten

De cursus 'Omgaan met lichamelijke klachten'  is bedoeld voor patiënten die niet meer goed functioneren, maar voor wie een psychotherapeutische behandeling niet passend is. De cursus is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en leert de patiënt hoe hij de gevolgen van de lichamelijke klachten kan verminderen.

Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP)

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP) is bedoeld voor patiënten die in staat zijn tot zelfreflectie en ondanks de klachten op een aantal levensgebieden nog redelijk functioneren. De behandeling bestaat uit 13-26 wekelijkse groepsbijeenkomsten van ieder 1,5 uur. In deze groep gaat de patiënt werken aan een onbewust zich herhalend relatiepatroon dat de lichamelijke klachten veroorzaakt of versterkt.

Dagbehandeling

Dagbehandeling van 2 dagen per week voor 3 of 6 maanden. Deze behandeling is bedoeld voor patiënten die vanwege hun lichamelijke klachten niet langer kunnen functioneren in hun dagelijks leven. De behandeling versterkt het vermogen om eigen en andermans lichaamssignalen waar te nemen en daarvoor open te staan. Ook leert de patiënt onderliggende mentale toestanden te ervaren en beter emoties te uiten.

Dagklinische nazorggroep

De 1-daagse nazorggroep is bedoeld voor patiënten die de dagbehandeling gedurende zes maanden met succes hebben doorlopen en nog kunnen profiteren van een nazorgbehandeling.

Klinische diagnostische opname op de verpleegafdeling psychiatrie

Een korte (maximaal 2 weken), klinische opname komt bij uitzondering voor wanneer de behandeling van de SOLK problematiek door omstandigheden tijdelijk niet poli- of dagklinisch mogelijk is. 

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.