Ontslag kinderdagunit

Als het kan naar huis

Wij proberen het verblijf van uw kind zo kort mogelijk te houden. Zodra het kan, mag uw kind huis. U krijgt dan van de arts en de kinderverpleegkundige informatie over de gewenste voeding, medicijnen, juiste behandeling en leefregels. Als dat nodig is, maakt de verpleegkundige een afspraak voor controle.

Recept voor pijnstillers

Een goede pijnstilling is belangrijk. Bij ontslag na de operatie krijgt u een recept voor pijnstillers mee. Deze pijnstillers kunt u bij vertrek uit het ziekenhuis halen bij de CWZ apotheek.

Tips voor thuis

Eenmaal thuis kan uw kind zich anders gedragen dan u gewend bent. Een paar tips:

  • pak zo snel mogelijk het vertrouwde ritme weer op 
  • begrijp dat uw kind verlatingsangst kan hebben 
  • bij peuters en kleuters kan het helpen om gebeurtenissen uit het ziekenhuis na te spelen 
  • bij schoolkinderen en jongeren is het belangrijk dat zij begrijpen waarom de opname nodig was.