Verblijf kinderdagunit

Wat brengt u mee op de opnamedag?

  • een knuffel, pyjama en sloffen 
  • iets te lezen voor uzelf 
  • gemakkelijke kleding voor uw kind 
  • de naam en dosering van de medicijnen die uw kind gebruikt 
  • belangrijke papieren

Melden op de kinderdagunit

Zonder tegenbericht verwachten wij u met uw kind op de afgesproken dag en tijd op de kinderdagunit.

Voorbereiding door de verpleegkundige

Op de afdeling zijn fotoboeken. Die laten stap voor stap zien wat er gaat. De kinderverpleegkundige neemt dit boek met uw kind door. Zij laat ook materialen zien waarmee uw kind in aanraking komt.

Bij uw kind op de operatiekamer

Kinderen gaan altijd naar de operatiekamer met een kinderverpleegkundige of pedagogisch medewerker. In principe mag ook 1 ouder/verzorger bij het kind blijven tot het onder narcose is. Als uw kind wakker wordt in de uitslaapkamer mag er ook weer 1 ouder/verzorger bij zijn. Vooraf hoort u wat de regels in de operatiekamer zijn en hoe uw kind kan reageren op de narcose.Ook bij spoedoperaties mag 1 ouder aanwezig zijn bij de narcose. Tenzij dit medisch niet verantwoord is.

Bij uw kind op de kinderdagunit

Ouders/verzorgers zijn de hele dag welkom.

Voorzieningen voor ouders/verzorgers

De kinderverpleegkundige zorgt voor koffie en thee.
Andere ziekenhuisvoorzieningen >