Nierstenen verwijderen via de urineleider

Door middel van een operatie worden nierstenen verwijderd via de urineleider.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor nierstenen:

Verwijderen van nierstenen via de urineleider

Deze operatie wordt gedaan als de niersteen in de urineleider of in de nier zit. De arts schuift een dun kijkbuisje in de urineleider tot aan de plek waar de niersteen zit. Met speciale tangetjes en vangnetjes verwijdert de hij de niersteen. Als de niersteen te groot is om in zijn geheel weg te halen, maakt de arts de steen eerst kleiner met een laser. Voor deze operatie krijgt u narcose.

Waar vindt nierstenen verwijderen via de urineleider plaats?

Voor deze operatie gaat u naar de verpleegafdeling urologie. De operatie zelf vindt dan plaats in de operatiekamer (OK) van CWZ.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.