Zorgtraject darmkanker

Overzicht hele zorgtraject

Eerste afspraak Onderzoek Tweede afspraak Onderzoek na diagnose Uitslag en behandelplan Behandeling Nazorg
MDL polikliniek*lichamelijk onderzoekGIO polikliniek*bloedonderzoekgesprek met chirurg of MDL -artsoperatienacontrole en begeleiding
chirurgie polikliniek*bloedonderzoek   longfoto   Da Vinci operatie  
  coloscopie   CT-scan van buik   bestraling  
  eventueel CT-colon   MRI-scan (bij endeldarmkanker)   chemotherapie  
  eventueel CT-scan          
             

*Toelichting

Dit zorgtraject begint bij “vermoeden op darmkanker”.

 • Het begin kan zijn een afwijkende uitslag bij het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO). Dan is de eerste polikliniek meestal de MDL polikliniek, waarna bijvoorbeeld een coloscopie plaatsvindt. Als dan blijkt dat er darmkanker is, gaat het traject verder bij de GIO polikliniek.
 • Vaak begint het met klachten waarvoor de huisarts verwijst naar het ziekenhuis. Afhankelijk van de klachten is het eerste bezoek dan aan de polikliniek MDL of polikliniek chirurgie.
 • Als darmkanker tijdens een coloscopie elders is vastgesteld, bijvoorbeeld in een zelfstandig behandelcentrum, dan volgt eerst de polikliniek MDL en aansluitend de GIO polikliniek.
 • Als elders niet alleen de diagnose is vastgesteld maar ook nadere diagnostiek heeft plaatsgevonden, dan volgt meestal de GIO polikliniek.

Multidisciplinair overleg, MDO

Tijdens uw hele zorgtraject komen alle betrokken specialisten bijeen op een vast moment, het MDO. Het MDO wordt zeer nauwkeurig voorbereid. Tijdens het overleg worden de onderzoeksresultaten en het behandelplan besproken. Per patiënt geven de specialisten een behandeladvies. Het MDO vindt 2 keer per week plaats, zodat ook de voortgang besproken kan worden.

Meer onderzoek bij diagnose darmkanker

Als is vastgesteld dat de afwijking kwaadaardig is, is behandeling nodig. Voordat uw arts of het team kunnen bepalen welke behandeling u krijgt is meer onderzoek nodig. Zij moeten een beeld hebben van:

 • de grootte van de tumor
 • de mate van doorgroei in het omliggende weefsel
 • de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren
 • aanwezigheid van uitzaaiingen in andere organen

Combinatie van behandelingen

Veel mensen met darmkanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van: 

 • de kenmerken van de tumor
 • het stadium van de ziekte
 • uw conditie

Een vast aanspreekpunt

Tijdens uw hele zorgtraject is er altijd een vast aanspreekpunt: de GIO verpleegkundige. U kunt met al uw vragen bij haar terecht. Zij regelt dingen en helpt u. 
Telefoonnummer (024) 365 80 64. Telefonisch spreekuur op werkdagen van 12.30 tot 13.30 uur.

Huisarts goed geïnformeerd

De huisarts wordt op alle belangrijke momenten geïnformeerd. Bijvoorbeeld als u de diagnose darmkanker krijgt. Of als het behandelplan vast staat. Na het zorggesprek of na de operatie.

Spanning en onzekerheid

Het kan enige tijd duren voordat u alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad en de aard en het stadium van uw ziekte bekend is. Waarschijnlijk heeft u vragen over de aard van uw ziekte, het mogelijke verloop daarvan en de behandelmogelijkheden. Vragen die tijdens de periode van onderzoeken nog niet te beantwoorden zijn.

Dat kan spanning en onzekerheid met zich meebrengen, zowel bij u als bij uw naasten. Het kan helpen als u weet wat er bij de verschillende onderzoeken gaat gebeuren. Die informatie krijgt u niet altijd vanzelf. Vraag er daarom gerust naar op de afdelingen waar de verschillende onderzoeken plaatsvinden. U kunt ook altijd terecht bij uw aanspreekpunt.

Mensen betrekken bij de zorg

CWZ wil mensen meer en actiever betrekken bij de ziekenhuiszorg. Want patiënten willen graag de regie hebben als ze dat kunnen en willen. Het betekent dat we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Ons verplaatsen in de ander. In gesprek gaan en goed luisteren. Juiste informatie geven en tijd nemen voor vragen. Samen beslissen over de behandeling. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren. 

Klik hier voor meer informatie.