Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT)

MBCT is een behandeling die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie.

Het is een effectieve behandeling bij mensen met terugkerende depressieve klachten.

Toon meer

Ook voor andere klachten zoals pijn of acceptatieproblemen bij chronische lichamelijke aandoeningen kan deze behandeling bijdragen aan een betere psychische gezondheid. 

Hoe verloopt een MBCT behandeling?

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens, maar dit heeft helaas vaak een averechts effect. Door MBCT leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, (lichamelijke) gevoelens.

De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met uw klachten om te gaan. U wordt zoveel mogelijk aangemoedigd om wat u tijdens de training leert in uw dagelijks leven toe te passen.

Het is belangrijk dat u thuis dagelijks drie kwartier besteedt aan de oefeningen. Behandelingen kunnen in een groep of individueel worden aangeboden.

Waar vindt een MBCT behandeling plaats?

De behandeling MBCT wordt gegeven op de afdeling medische psychologie (C14).
En MBCT kan een onderdeel zijn van een behandeling op de afdeling psychiatrie, A14, ruimte 33.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.