Mimetherapie

Wat is mimetherapie?

Mimetherapie is een behandeling die ingezet kan worden bij aangezichtsverlamming. Het doel van mimetherapie is te zorgen dat beide gezichtshelften hetzelfde zijn, zowel in rust als met bewegen. U kunt al met de behandeling beginnen zodra u uw gezicht een beetje kunt bewegen.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.