Maligne hyperthermie behandeling

Een aanval van maligne hyperthermie vindt in uitzonderlijke gevallen plaats tijdens een operatie met narcose.

Hoe is de behandeling van maligne hyperthermie?

 • Bij herkenning van een MH-aanval stopt de anesthesioloog onmiddellijk het toedienen van het uitlokkend middel (anesthesiegas). Er wordt dan zo snel mogelijk dantroleen toegediend. Dit is een antidotum (tegengif) dat er voor zorgt dat er minder calcium in de spier wordt vrijgesteld. Op alle OK's in Nederland is er het veiligheidsadvies om dit middel beschikbaar te hebben. 
 • Algemene maatregelen zoals hyperventilatie ter correctie van de hoge CO2-productie, vochttoediening en afkoeling kunnen eveneens noodzakelijk zijn. De vervolgbehandeling vindt op de IC plaats.
 • In CWZ is op de OK een actief koolstoffilter aanwezig dat de uitlokkende stoffen uit het anesthesie-apparaat tegenhoudt. Dit apparaat wordt ingezet als de patiënt bekend is met maligne hyperthermie.

Waar gebeurt de behandeling van maligne hyperthermie?

De behandeling van maligne hyperthermie vindt direct plaats, als het zich voordoet. Dat is tijdens de operatie, op de operatiekamer. 

De vervolgbehandeling vindt op de IC plaats. 

Waarom naar CWZ bij maligne hyperthermie?

 • In CWZ is het landelijke expertisecentrum maligne hyperthermie gevestigd
 • Dit centrum is erkend door het ministerie van VWS
 • Het centrum heeft ook een Europese erkenning: is aangesloten bij de European Maligne Hyperthermie Group
 • Veel wetenschappelijk onderzoek in internationaal verband
 • Goede samenwerking binnen en buiten CWZ met klinisch chemici, neurologen, chirurgen, klinisch genetici, en biochemici
 • Vast aanspreekpunt voor de Vereniging Spierziekten Nederland
 • Enige ziekenhuis dat spierbelastingtest uitvoert
 • Samenwerking met Radboudumc voor genetisch onderzoek
 • Goede mogelijkheden voor behandeling.
 •  

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.