Lumbale sympathicus blokkade

De lumbale sympathicus is een zenuwbaan die aan de voorkant van de lendenwervels ligt.

Het is onderdeel van het zenuwstelsel waar we geen controle over hebben (het autonoom zenuwstelsel of het onwillekeurige zenuwstelsel).

Toon meer

Het regelt bijvoorbeeld hoeveel bloed er naar de bloedvaten gaat, maar ook pijn wordt hierdoor beïnvloedt. Als de arts deze zenuw bij u blokkeert, neemt uw pijn af. Ook kan het in sommige gevallen de doorbloeding in uw benen verbeteren.

Hoe werkt een blokkade van de lumbale sympathicus?

De behandeling wordt uitgevoerd bij de lendenwervels. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Allereerst wordt de plaats van de behandeling door middel van röntgendoorlichting bepaald en afgetekend op de huid. Na het schoonmaken van de huid met een desinfecterende vloeistof wordt de rug met steriele doeken afgedekt. Onder plaatselijke verdoving wordt een dunne naald in de buurt van de zenuw geplaatst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van doorlichting met röntgenstraling, die laat zien of de naald de juiste plaats heeft bereikt. De plaatselijke verdoving kan een kort, branderig gevoel geven. Ook kunt u tintelingen of een kortdurende pijn ervaren.

Bij een definitieve lumbale blokkade wordt naast de lokale verdoving bij de lumbale zenuwbanen ook vaak een kleine hoeveelheid alcohol of phenol bij het lumbale zenuwbanen gegeven om deze te blokkeren.

Waar gebeurt een blokkade van de lumbale sympathicus?

Een blokkade van de lumbale sympathicus gebeurt op de pijnkliniek.