Longfibrose behandeling

De behandeling van longfibrose is afhankelijk van de oorzaak.

Als er een onderliggende ziekte wordt gevonden, zoals bijvoorbeeld reuma, dan zal worden gestart met een reumabehandeling. Als er medicijnen gebruikt worden die schade kunnen veroorzaken aan de longen, dan zullen deze gestopt worden.

 

Toon meer

Als er geen onderliggende oorzaak is, noemen we dit idiopatische longfibrose (IPF). Er is daarvoor geen standaard behandeling die de ziekte kan genezen. Wel is het mogelijk door de behandeling met anti-fibrotische middelen de ziekte af te remmen. Streven is om de ziekte hiermee stabiel te houden. Deze middelen worden gedurende 3-6 maanden op proef gegeven. Daarna wordt het effect gemeten. Bij een goed effect worden deze medicijnen verlengd.

Leven met longfibrose

Leven met een ziekte die niet meer over gaat en langzaam leidt tot meer klachten en beperkingen is niet gemakkelijk. Het is hierbij vaak lastig om de beperkingen te accepteren en om te gaan met de verdrietige of angstige gevoelens die hierbij kunnen optreden. Naast de medische zorg, zijn onze longverpleegkundigen een belangrijke steun in de zorg voor onze patiënten. Zij ondersteunen u bij de behandeling met medicijnen en zuurstoftherapie en geven u praktische tips.

Overige behandelingen

Als de longfunctie verder achteruit gaat, zal gestart worden met zuurstof therapie. Indien de behandeling niet voldoende helpt, zal voor een deel van de patiënten longtransplantatie kunnen worden overwogen.

Waar gebeurt de begeleiding van longfibrose?

De behandeling van mensen met longfibrose gebeurt op de polikliniek longziekten.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.