Laserbehandeling bij netvliesproblemen

Sommige mensen hebben last van aandoeningen aan het netvlies van hun oog. Met een laserbehandeling gebruikt de oogarts een laser om deze aandoeningen te verhelpen of om te voorkomen dat u slechter gaat zien.

Welke netvliesproblemen kunnen behandeld worden met een laserapparaat?

Verschillende aandoeningen aan het netvlies van het oog kunnen behandeld worden met een laserapparaat:

  • Netvliesscheur of gaatje. Als er een scheur of een gaatje in het netvlies is ontstaan, dan kan de oogarts met een laserbehandeling voorkomen dat de scheur of het gaatje groter wordt. Dit is om ervoor te zorgen dat een netvliesscheur niet overgaat in netvliesloslating
  • Diabetische retinopathie. Suikerziekte kan het netvlies beschadigen. Met een laserbehandeling van diabetische retinopathie kan de oogarts de beschadiging remmen of stoppen.
  • Trombose in het oog. Als er een trombose in het oog heeft plaatsgevonden, dan wordt regelmatig het netvlies gelaserd om de voorkomen dat er meer schade in het oog ontstaat.

Hoe gebeurt een laserbehandeling bij netvliesproblemen?

Als eerste krijgt u oogdruppels die uw hoornvlies verdoven. U gaat zitten en plaatst uw kin en voorhoofd tegen een steun. De oogarts plaatst vervolgens een contactlens tegen uw hoornvlies en houdt deze vast. Daarna begint de laserbehandeling, waarbij de arts met behulp van het laserlicht de structuren van het oog kan veranderen. De behandeling duurt 10 tot 15 minuten en is een beetje gevoelig.

Waar gebeurt laserbehandeling bij netvliesproblemen?

Voor deze behandeling kunt u terecht bij de oogkliniek.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.