Stembandaandoeningen

Wat zijn stembandaandoeningen?

Er zijn verschillende stembandaandoeningen, bijvoorbeeld:

  • zweertjes op de stembanden
  • knobbels op de stembanden 
  • poliepen op de stembanden
  • verlamming van de stembanden
  • stembandkanker (dit komt heel weinig voor).

Klachten / symptomen stembandaandoening

Als u een stembandaandoening hebt, klinkt uw stem anders: hees of schor. De meeste stembandaandoeningen komen door een verkeerd gebruik van de stem.

Waarom naar CWZ met stembandaandoeningen?

In CWZ is er een stemspreekuur waarbij de logopedist samen met de KNO-arts kijkt naar de patiënt.

Meer over stembandaandoeningen

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling larynxmanipulatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.