Larynxmanipulatie

Bij larynxmanipulatie masseert en manipuleert de logopedist het strottenhoofd (larynx).

Hierdoor ontspannen de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem.

Wanneer krijg u larynxmanipulatie?

  • Globusklachten (brokgevoel)
  • Verhoogde spierspanning om het strottenhoofd

Waar gebeurt larynxmanipulatie?

Larynxmanipulatie gebeurt op de afdeling logopedie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.