Nierbekkenvernauwing

Bij deze aandoening is er een versmalling van de overgang van het nierbekken naar de urineleider.

Hierdoor kan de urine van de nieren niet bij de blaas komen. De druk in het nierbekken loopt hierdoor op en het nierbekken zwelt op. 

Toon meer

Meestal komt het aan één zijde voor, maar bij 20 procent van de mensen ook aan de andere zijde. Eén of beide nieren gaan hier in de loop der jaren slechter door werken. De vernauwing van het nierbekken is een aangeboren aandoening. Het komt bij kinderen voor, maar ook op oudere leeftijd. Het komt bij mannen tweemaal zo vaak voor als bij vrouwen.

Klachten / symptomen vernauwing van het nierbekken

Over het algemeen zijn er geen klachten. Zeker niet als de vernauwing geleidelijk ontstaat en de andere nier de taak van de zieke nier overneemt.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling kijkoperatie (laparoscopie).

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.