Kienböck, ziekte van behandeling

Avasculaire necrose van het lunatum wordt ook wel de ziekte van Kienböck genoemd.

Dit is een aandoening van het maanvormige polsbotje. Als dit botje problemen krijgt met de bloedtoevoer, sterft het af en zakt het in waardoor het polsgewricht slijt. De klachten verergeren bij inspanning en handwerk.

Hoe gebeurt een behandeling van de ziekte van Kienböck?

De behandeling van de ziekte van Kienböck hangt af van het stadium waarin de ziekte op dat moment is. In een zeer vroeg stadium voldoet een spalk. Als uit onderzoek blijkt dat de doorbloeding het bot aantast, dan is een operatie noodzakelijk. Ook dan zijn er weer twee mogelijkheden, afhankelijk van het stadium van de ziekte.

Operatie in een vroeg stadium

Revascularisatie. Dit is een methode om de bloedtoevoer naar het bot (lunatum) te herstellen. Dit wordt gedaan met een bottransplantaat.

Operatie in een later stadium

Als de ziekte verder is gevorderd zijn er verschillende behandelmethoden. Het bot (lunatum) is dan gebarsten en er is een fors hoogteverlies. Soms is er sprake van artrose. De behandelmethoden zijn:

  • Weghalen van de eerste rij handwortelbeentjes
  • De pols vaszetten met behulp van een metalen plaat
  • Het vervangen van het polsgewricht

Waar gebeurt de behandeling van de ziekte van Kienböck?

De behandeling van de ziekte van Kienböck vindt plaats op het behandelcentrum CWZ uitgevoerd door de afdeling plastische chirurgie.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.