Kinderdagunit C52

Op de kinderdagunit worden kinderen 1 dag opgenomen voor een operatie. Ze liggen hier bijvoorbeeld na het knippen van amandelen, een oogcorrectie bij scheelzien of een operatie aan de heupjes.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Bij de arts kunt u terecht met vragen over de behandeling. Op de Kinderdagunit wordt uw kind verzorgd door een kinderverpleegkundige. Deze beantwoordt al uw vragen. Soms geeft een pedagogisch medewerker ondersteuning.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid

Afdeling
Kinderdagunit C52

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 79 50

Hoe stellen wij uw kind gerust?

Bekijk het filmpje 'Kinderen in CWZ: spannend, maar niets om bang voor te zijn'.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling keelamandelen verwijderen.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

I

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.