Intra Uteriene Inseminatie (IUI)

Intra Uteriene Inseminatie (IUI) krijgt u wanneer sperma een verminderde kwaliteit heeft.

Ook als er geen duidelijke oorzaak is voor het uitblijven van een zwangerschap, wordt deze behandeling voorgesteld.

Gang van zaken

In het laboratorium wordt het sperma bewerkt. Daardoor blijven alleen de meest beweeglijke zaadcellen over. Dit bewerkte sperma  wordt dan via een klein buisje (catheter) in de baarmoederholte gebracht op het moment dat u vruchtbaar bent.U kunt na een IUI gewoon uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Bij IUI is de kans op zwangerschap ongeveer 10 % per inseminatie. Ongeveer 50% van de patiënten die starten met IUI-behandeling wordt hierdoor zwanger.

Waar vindt IUI plaats?

Intra Uteriene Inseminatie vindt altijd plaats in de behandelruimte van het fertiliteitsteam voor vruchtbaarheidsstoornissen.

Folders

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.