Interventie-bronchoscopie

Een interventie-bronchoscopie is een behandeling van de luchtwegen via een bronchoscoop.

De bronchoscoop kan ook gebruikt worden bij onderzoek. Dit longonderzoek wordt een diagnostische bronchoscopie genoemd.

Toon meer

De interventie-bronchoscopie is uitgebreider dan een diagnostische bronchoscopie, omdat er een behandeling (interventie) plaatsvindt, zoals verwijdering van een tumor in de luchtweg met laser of cryotherapie, of een stentplaatsing.

Hoe wordt een interventie-bronchoscopie gedaan?

De longarts kijkt met een soort kijkbuis: de bronchoscoop. Een flexibele bronchoscoop is een dun slangetje met een lampje en een lens eraan. Via het slangetje bekijkt de arts de binnenkant van uw luchtpijp en longen. Bij een interventie-bronchoscopie wordt vaak gebruik gemaakt van een starre bronchoscopie. De interventie-bronchoscopie wordt daarom vaak onder algehele verdoving gedaan.

Welke ingrepen zijn mogelijk tijdens interventie-bronchoscopie?

  • cryotherapie; een tumor kan via de bronchoscoop behandeld worden met koude-therapie
  • lasertherapie: een tumor kan via de bronchosoop verwijderd worden met warme-therapie of elektrocoagulatie
  • stentplaatsing: een goedaardige of kwaadaardige vernauwing van de luchtwegen kan behandeld worden door het plaatsen van een prothese in de luchtweg. Dit wordt een stent genoemd
  • verwijderen vreemd lichaam: iets uit de luchtwegen verwijderen zoals bijvoorbeeld een pinda

Waar gebeurt een bronchoscopie?

Een interventie-bronchoscopie gebeurt op de operatiekamer of in het behandelcentrum.

Waarom naar CWZ voor interventie-bronchoscopie?

De interventie-bronchoscopie wordt maar in enkele ziekenhuizen in Nederland gedaan. De verschillende ingrepen, met name het plaatsen van een prothese in de luchtwegen, zijn maar in enkele ziekenhuizen in Nederland beschikbaar. CWZ Nijmegen is er een van. In CWZ zijn drie longartsen aanwezig (dr J. Hoelters, M. Spanbroek, dr J. Janssen) met ruime ervaring in de interventie-bronchoscopie. Ze hebben hier allemaal een speciale training, van enkele maanden in het buitenland, voor gevolgd.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.