Pre-operatief spreekuur

Voordat u een geplande operatie ondergaat, gaat u langs op het pre-operatieve spreekuur, bij de polikliniek anesthesiologie. Door middel van een vragenlijst, gesprek en lichamelijk onderzoek bepaalt de anesthesioloog welke vorm van anesthesie in uw situatie het beste toegepast kan worden en welke voorbereidingen nodig zijn. 

Afspraken

Geplande operatie
Bent u gezond en niet onder behandeling van een andere medisch specialist? Dan vindt een gesprek met de anesthesioloog plaats op de polikliniek anesthesiologie B02. U kunt tot 16.00 uur binnenlopen tijdens het inloopspreekuur. Komt dit niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de baliemedewerkster van de polikliniek anesthesiologie.

Bent u wel onder behandeling bij een medisch specialist, dan maakt de dokterassistente van die medisch specialist een afspraak voor u op de polikliniek anesthesiologie. De medewerkers op de polikliniek anesthesiologie vragen dan eerst de medische gegevens van u op.

Spoedoperatie
Bij een spoedoperatie wordt de anesthesie zo mogelijk met u besproken op de polikliniek anesthesiologie. Lukt dit niet en is het niet mogelijk dat de anesthesioloog u nog bezoekt op de verpleegafdeling, dan worden uw gegevens door de operateur met de anesthesioloog besproken. Voor de operatie kunt u altijd nog vragen aan de anesthesioloog stellen in de voorbereidingsruimte van de operatiekamer. 

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek anesthesiologie B02

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
Polikliniek: 024 365 76 71
Secretariaat: 024 365 87 02

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur 

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken pre-operatief spreekuur

  • Voorbereiding: Als u 60 jaar of ouder bent laat u eerst een 'hartfilmpje' (E.C.G.) maken op de hartfunctie-afdeling. U krijgt hiervoor een aanvraagformulier en kunt daar zonder afspraak terecht.
  • Als u op afspraak naar het spreekuur komt, kunt u thuis de 'Pre-operatieve vragenlijst anesthesiologie' en het 'Geneesmiddelenoverzicht voor ziekenhuisopname' alvast invullen en de folder 'Anesthesie bij volwassenen' te lezen. Wanneer u naar het inloopspreekuur komt, heeft u op de poli tijd om deze informatie door te lezen. 
  • U meldt zich bij de balie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, haalt de doktersassistente u op.
  • De doktersassistente neemt met u de vragenlijst en het geneesmiddelenoverzicht door. Zij meet uw hartslag, bloeddruk, lengte en gewicht.
  • Daarna heeft u een gesprek met de anesthesioloog (of de anesthesioloog in opleiding). De anesthesioloog bespreekt met u uw algemene gezondheidstoestand en verricht lichamelijk onderzoek van belang voor de anesthesie.
  • De anesthesioloog laat zonodig aanvullend onderzoek doen zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), een röntgenfoto van de longen (thoraxfoto) of een consult bij een andere specialist.
  • De anesthesioloog vertelt u welke vorm van anesthesie in uw situatie het beste toegepast kan worden en welke voorbereiding nodig is. Bij voorbereidingen (die soms thuis al starten) behoren bijvoorbeeld nuchter zijn voor de operatie. Maar ook uw medicijngebruik, zoals bijvoorbeeld op tijd stoppen met het gebruik van bloedverdunners, diabetesmedicatie of plaspillen.
  • Achter in de folder legt de anesthesioloog de met u gemaakte afspraken vast. Neem deze folder dus mee bij uw ziekenhuisbezoeken.

Folders Anesthesie

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling impressiefractuur operatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

C
D
G
H
K
M
N
P
S
T
W