Hypo leefregels

Wat moet u doen bij een hypo?

De meeste mensen merken het op tijd als ze een hypo dreigen te krijgen. Verschijnselen van een hypo zijn honger, zweten, trillen, verwardheid. Concreet is het advies om bij een hypo 6 tabletten dextro en een boterham te gebruiken.

Bij een ernstige hypo kan de persoon buiten bewustzijn raken. Dan moet iemand een arts waarschuwen. Ook kan een gezinslid dan een tegenhormoon spuiten (glucagon).

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.