Heup operatie

Als u een gebroken heup heeft, is de kans groot dat u een heup operatie nodig heeft.

Met deze operatie wordt de breuk hersteld. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de soort breuk. Als u in CWZ wordt opgenomen met een gebroken heup, neemt u deel aan het Collum Care project.

Hoe gaat de operatie?

Eerst wordt u onder narcose gebracht of krijgt u de ruggenprik. Daarna maakt de chirurg een snee aan de zijkant van uw bovenbeen om bij het heupgewricht te kunnen komen. De operatie kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de soort breuk:

  • de kophalsprothese: de heupkop wordt vervangen door een prothese. Na de operatie mag het been direct worden belast
  • platen en schroeven: De eigen heupkop wordt behouden en de heup wordt gerepareerd met schroeven en pinnen. Meestal mag u het been direct belasten, dit hangt af van de soort breuk en de operatietechniek
  • de volledige heupprothese: de heupkop en de heupkom worden vervangen door een heupprothese. Na de operatie mag u het been direct belasten.

De operatie duurt 1 tot 2 uur.

Na vijf tot zeven dagen heeft u geen medische behandeling meer nodig. Is het nodig om langer te revalideren, dan gaat u tijdelijk naar een revalidatieafdeling in het verpleeghuis. De eerste 6 tot 8 weken loopt u met krukken of rollator. Als u zonder hulpmiddel kunt lopen (ongeveer 2 maanden na de operatie) mag u in overleg met de orthopeed weer fietsen en autorijden. Hoe lang dit duurt, verschilt per persoon. Uw arts vertelt u meer over uw situatie. 

Waar gebeurt een heup operatie?

U wordt behandeld op de verpleegafdeling van orthopedie of van heelkunde. De operatie vindt plaats in de operatiekamer.

Collum Care project

Collum Care is een project om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen: van binnenkomst op de spoedeisende hulp tot en met de laatste nacontrole. Herstellen van een gebroken heup vergt vaak veel van u en uw familie. Daarom is voor u zelf en voor uw familie vaak het beste om na de operatie en ziekenhuisopname verder te herstellen op een revalidatie afdeling van een verpleeghuis. We werken samen met ZZG herstelhotelverpleeghuis Waelwick, verpleeghuis Elizabeth en verpleeghuis de Lingehof. In deze verpleeghuizen wordt voor u een revalidatieprogramma opgesteld in samenwerking met CWZ. Het is de bedoeling dat u na de revalidatie weer naar uw eigen woonsituatie kunt terugkeren. Eventueel krijgt u thuis aanvullende hulp van de thuiszorg. Zo krijgt u van het begin tot het einde van de behandeling de best mogelijke zorg.

Folder

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.