Maag-darm-leverziekten MDL verpleegafdeling A22

Op verpleegafdeling A22 liggen patiënten met maag-darm-leverziekten (MDL) die maar kort in het ziekenhuis hoeven blijven. Ook liggen er patiënten van cardiologie. Deze informatie geldt alleen voor MDL-patiënten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Verblijf

Wij kunnen 19 patiënten verplegen. Op de afdeling zijn 1, 2, en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Er is een dagverblijf op de afdeling.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste internist/MDL-arts. U ziet deze altijd op de polikiniek. Op verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. MDL-patiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot longarts of internist. MDL-patiënten hebben te maken met een physician assistent. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

7.00 uur Medicijnronde
7.15 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
7.30 uur De verpleegkundigen hebben een werkbespreking.
8.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek of een hartfilmpje gemaakt. Graag op de kamer blijven.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
9.30 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
12.10 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken
17.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
18.00 uur Medicijnronde
19.00 uur Warme en koude dranken
22.00 uur Medicijnronde. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht
23.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Contact

Telefoon
024 365 79 20

Afdeling
Verpleegafdeling A22

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling hepatitis medicijnen.