Hemodialyse

Bij hemodialyse zuivert een kunstnier uw bloed.

Dit filter doet ongeveer hetzelfde als de nieren. Bij hemodialyse wordt u enkele keren per week gedurende een aantal uren aangesloten op de kunstnier.

Toon meer

Uw bloed stroomt dan door de kunstnier en wordt gezuiverd. Het overtollige water en zout worden uit uw lichaam gespoeld en u raakt tegelijk afvalstoffen kwijt.

Wanneer u gaat dialyseren, wordt daarom een shunt aangelegd. Dit is een verbinding tussen een ader en een slagader. De verpleegkundige prikt de shunt aan met twee naalden. Op deze naalden worden vervolgens 2 slangetjes (lijnen) aangesloten, die verbonden zijn met de kunstnier op de dialysemachine. Eén lijn brengt het bloed naar de kunstnier en via de andere lijn wordt het gezuiverde bloed terug de shunt in gebracht.

Waar en wanneer vindt hemodialyse plaats?

Hemodialyse vindt in eerste instantie plaats op de Dialyseafdeling van het CWZ in Nijmegen. Het is ook mogelijk om later op de dialyseafdeling van het CWZ Druten, of eventueel thuis te dialyseren. Mocht u kiezen voor thuisdialyse, dan leiden wij u daarvoor op en blijven we bij uw behandeling betrokken.

Dialyse overdag
De meeste patiënten dialyseren 3 keer per week 4 uur. De frequentie en duur van de dialyse is afhankelijk van een aantal factoren en wordt een aantal keren per jaar opnieuw beoordeeld. Tijdens de dialyse ligt u in bed of zit u in een gemakkelijke stoel. U kunt dan bijvoorbeeld lezen of televisie kijken. Er is de mogelijkheid om uw dialyse deels of grotendeels zelf uit te voeren op de afdeling.

Nachtdialyse
Op de dialyseafdeling in Nijmegen zijn zes bedden op indicatie ook voor nachtelijke dialyse beschikbaar. U overnacht hier dan 3 per week. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw werk overdag gemakkelijker blijven uitoefenen.

Thuisdialyse
In overleg met uw nefroloog dialyseert u thuis minimaal 3 keer per week een aantal uren, op een tijdstip dat u zelf kiest. Dit kan zowel overdag als ‘s nachts. Er moet wel iemand aanwezig zijn die u hierbij kan helpen. Dit mag een familielid zijn, maar het is ook mogelijk dat een dialyseverpleegkundige ondersteuning biedt.

De invloed van dialyse op het dagelijks leven

Leven met een nierziekte en dialyse is zeker niet makkelijk. Het dialyseren zal een onderdeel van uw dagelijks leven zijn en kan emotioneel en sociaal als belastend worden ervaren. Maar vaak blijkt dat er nog veel mogelijk is op het gebied van bijvoorbeeld voeding, hobby’s, sporten en vakantie. De verpleegkundigen, diëtisten en medewerkers van maatschappelijk werk op de dialyseafdeling kunnen u hierbij adviseren en/of ondersteunen.

Medicijnen bij hemodialyse
Alle dialysepatiënten gebruiken fosfaatbinders en speciale mulitvitamines. Daarnaast wordt zonodig medicatie voorgeschreven om bloedarmoede te voorkomen.

Dieet bij hemodialyse
Op de dialyseafdeling zijn diëtisten werkzaam die zijn gespecialiseerd in nierziekten. Zij adviseren u welke voeding u het beste kunt gebruiken en welke niet. Bij iedere vorm van nierfunctievervangende therapie, maar ook in de predialysefase, kunnen wijzigingen in uw voedingspatroon nodig zijn. Een dieet bij nierziekte is voor iedereen anders en wordt samen met u door de dietist opgesteld. Een diëtist geeft uitleg over (chronische) nierschade en de relatie met voeding. Er wordt advies en begeleiding gegeven bij de dagelijkse toepassing van uw dieet.

Folders

Meer over hemodialyse

De Nierstichting Nederland (geeft voorlichting over nierziekten en behandelingen.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland geeft informatie over nierziekten, behandelingen, en over allerlei dagelijkse gevolgen van een nierziekte.

Op mijnnieren.nl staan allerlei kleine programmaatjes (widgets) waarmee u uw eigen 'zorgpagina' kunt inrichten.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.