Hartfalen medicijnen/leefregels

Hier vind u meer informatie over de behandeling van hartfalen

Medicijnen hartfalen

U krijgt ACE-remmers en betablokkers om de pompkracht van uw hart te verbeteren. Tegen het vocht dat u vasthoudt krijgt u plaspillen (diuretica).

Leefregels hartfalen

Verder krijgt u een dieetadvies. U kunt het beste zoutloos eten. Zo voorkomt u vocht vasthouden. Ook krijgt u het advies niet te veel vocht te drinken. Drink weinig alcohol. Alcohol is slecht voor de hartspier. Ook is het beter als u stopt met roken. Voor mensen met hartfalen is het belangrijk zo gezond mogelijk te leven.

Andere behandelingen hartfalen

De meeste mensen met hartfalen krijgen een pacemaker of een icd. Deze apparaatjes zorgen ervoor dat de hartkamers weer gelijktijdig gaan samentrekken Als de pompfunctie van het hart heel slecht is helpt alleen een harttransplantatie. Dit is maar bij weinig mensen mogelijk. Deze operatie gebeurt niet in CWZ.

Hoe wordt u begeleid bij hartfalen?

De hartfalenverpleegkundigen helpen u zo goed mogelijk omgaan met de ziekte. Zo proberen zij uw kwaliteit van leven te verbeteren. Zij geven informatie en instructie over:

  • de ziekte en de gevolgen
  • leefadviezen
  • gebruik van medicijnen
  • dieet en gewichtscontrole
  • tijdig herkennen van klachten (tekenen van verslechtering)
  • hoe te handelen bij toename van klachten.

Veel patiënten worden thuis behandeld. Dan werken de verpleegkundigen nauw samen met de huisarts en de gespecialiseerde thuiszorg.

Waar gebeurt de begeleiding van hartfalen?

De behandeling van mensen met hartfalen gebeurt op de polikliniek hartfalen. Een bepaalde groep patiënten kan hartfalenzorg in de thuissituatie krijgen. Hiervoor werkt het ziekenhuis samen met wijkverpleegkundigen.

Folders

Mevrouw Rutten over hartfalenzorg aan huis

Mevrouw Rutten over hartfalenzorg aan huis

Ritjes naar CWZ kon ze bijna niet meer opbrengen. Daarom waren de huisbezoeken van de wijkverpleegkundige een uitkomst. Lees haar verhaal.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.