Halsklierdissectie

Deze operatie wordt verricht om de lymfeklieren in de hals te verwijderen.

Een halsklierdissectie is een operatie die soms noodzakelijk is bij patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied (keelkanker, kanker van de mondholte, de tong, de schildklier, de speekselklieren of de huid). Kanker in deze gebieden kan uitzaaien naar de diverse lymfeklieren in de hals. 

Soorten halsklierdissecties

Aders, zenuwen en spieren
In de hals zitten veel belangrijke aders, zenuwen en spieren. Bij een halsklierdissectie kunnen er hiervan drie worden verwijderd of beschadigd, al naar gelang de uitgebreidheid van de ziekte en aantasting van de omgevende organen

  • De halsader; dit is een groot bloedvat waardoor het bloed van het hoofd terugstroomt naar het hart.
  • De elfde hersenzenuw; dit is een zenuw die de werking van één van de grote spieren (trapezius) van de schouder verzorgt.
  • De grote langgerekte spier in de hals; dit is een spier die mee helpt met de beweging van het hoofd en de hals.

Deze structuren zijn niet van levensbelang.

Soort operatie
Wat er precies wordt verwijderd, hangt af van de soort operatie.

Er zijn drie soorten halsklierdissecties:

  • Een radicale halsklierdissectie; dit is een volledige halsklierdissectie waarbij alle lymfkliergroepen in de hals en tevens de drie bovengenoemde structuren worden verwijderd. Een radicale halsklierdissectie wordt verricht als er een uitgebreide verspreiding van de tumor in de hals aanwezig is.
  • Een gemodificeerde radicale halsklierdissectie; dit is een halsklierdissectie waarbij alle lymfkliergroepen worden verwijderd. Eén of meer van de drie bovengenoemde structuren worden gespaard.
  • Een selectieve halsklierdissectie; dit is een halsklierdissectie waarbij alleen de meest bedreigde lymfkliergroepen worden verwijderd en de drie bovengenoemde structuren worden gespaard.

In CWZ worden enkel de gemodificeerde en de selectieve klierdissectie verricht.

Hoe gebeurt een halsklierdissectie?

De operatie gebeurt onder algehele narcose. Het litteken ligt in de hals afhankelijk van de aandoening, links, of rechts of beiderzijds. Vooraf wordt met u besproken hoe het litteken er zal komen uit te zien.

Na de operatie blijft er gewoonlijk een drain ter plaatse, deze wordt na een of enkele dagen verwijderd.

Er blijft een gevoelloos gebied over in de hals. Deze gevoelloosheid neemt geleidelijk af over de maanden en jaren na de operatie.

De operatie beperkt de dagelijkse activiteiten in lichte mate. Eten, drinken, praten en het verrichten van licht huishoudelijk werk is mogelijk vanaf de eerste dag na de operatie. Vanaf zo'n 7-10 dagen na de operatie zijn, bij een goede genezing, bijna alle werkzaamheden weer toegestaan.

De halslymfeklieren die verwijderd worden bij de operatie worden onderzocht in het laboratorium. Uitslag daarvan krijgt u zo'n 10-14 dagen na de operatie van uw behandelend arts. Op basis daarvan kan besloten worden nog verder bestraling te geven dan wel bijkomend onderzoek te verrichten.

Wanneer krijgt u een halsklierdissectie?

Als u aangetoonde uitzaaiingen in de lymfeklieren heeft bij schildklierkanker of melanoom.

Waar gebeurt een halsklierdissectie?

De operatie wordt verricht op de operatiekamer van het ziekenhuis. U wordt opgenomen op de dag van de operatie. Een specifieke voorbereiding is niet noodzakelijk.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.