Ergotherapie behandeling tijdens opname

Wat is ergotherapie behandeling tijdens opname?

De ergotherapeut ondersteunt u bij uw revalidatie. Daarbij richt de ergotherapeut zich vooral op de dagelijkse activiteiten. Vanwege een ziekte of een ongeval zijn er beperkingen of problemen ontstaan in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Samen met u kijkt de ergotherapeut wat daaraan gedaan kan worden. Enkele voorbeelden:

  • We observeren u bij het uitoefenen van dagelijkse activiteiten. Soms nemen we testen af. Zo maken we de beperkingen meetbaar. We kijken vooral of u veilig en zelfstandig naar huis kunt.
  • Wanneer u een aangepaste rolstoel moet krijgen, vraagt de ergotherapeut die aan en helpt u met het leren omgaan met de rolstoel.
  • We oefenen met u zodat u uw dagelijkse handelingen weer leert uitvoeren. Soms lenen we kleine hulpmiddelen uit, zoals verdikt bestek of een aangepaste beker.
  • We adviseren over belasting en belastbaarheid.

Waar vindt de behandeling plaats tijdens opname?

Ergotherapeuten komen naar u toe wanneer u bent opgenomen bij een van de verpleegafdelingen van CWZ. Daarnaast is er therapie in groepsverband. Dat vindt plaats op B22.

Hoe ziet een ergotherapie behandeling tijdens opname eruit?

Soms biedt de ergotherapeut behandeling aan op de verpleegafdeling waar u ligt. Het kan ook gebeuren dat u voor behandeling naar de behandelruimte van ergotherapie gaat op C18.

Op verpleegafdeling neurologie is er een oefenboek beschikbaar voor als u een herseninfarct hebt gehad. Drie keer per week wordt u voor de therapie opgehaald om in groepsverband te oefenen. Dit gebeurt onder begeleiding van assistent fysiotherapeut en studenten ergotherapie. Deze groep vindt plaats naast de therapie die door de andere therapeuten wordt aangeboden.

Voor longpatiënten vindt eenmaal per week een ‘longgroep’ plaats. Daar krijgt u gericht advies hoe om te gaan met de beperkte energie tijdens het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Deze groep wordt gegeven door een ergotherapeut en een fysiotherapeut.

Ook worden wij voor individuele vragen benaderd. Bijvoorbeeld voor advies rondom zelfstandig eten en drinken of het kunnen lezen van een boek dat vanwege een beperking niet mogelijk is. Deze vragen zijn vaak gericht op het inzetten van een hulpmiddel.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.