Ergotherapie behandeling bij neurologische aandoeningen

Binnen de neurorevalidatie is ergotherapie een onderdeel van een brede behandeling.

De andere disciplines die betrokken zijn binnen deze neurorevalidatie zijn de logopediste, fysiotherapeut, psycholoog, diëtiste en de medisch maatschappelijk werkster.

Toon meer

Tijdens de behandeling komt u vanuit uw thuissituatie naar het ziekenhuis en krijgt u 1 - 3 x per week therapie aangeboden. De revalidatiearts coördineert dit traject, hij/zij verwijst u naar de ergotherapie.

Cognitieve revalidatie

Een onderdeel van de poliklinische revalidatie behandeling ergotherapie is de cognitieve revalidatie.

Binnen de cognitieve revalidatie wordt er gewerkt met de modules van 'Niet rennen maar plannen". De modules zijn gericht op klachten/beperkingen na hersenletsel op gebied van;

  • Vermoeidheid
  • Planning
  • Omgaan met tijdsdruk
  • Geheugenproblematiek

Hoe ziet een behandeling bij neurologische aandoeningen eruit?

Eerst brengt de ergotherapeut samen met u in kaart waar u de beperkingen ervaart. Dan worden behandeldoelen opgesteld. Enkele voorbeelden:

  • Als de motoriek beperkt is, bijvoorbeeld met de arm-handfunctie, worden eerst testen afgenomen. Deze testen maken meetbaar wat u nog wel kunt. Dan start u met oefeningen. Het doel is dat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt doen. Tijdens de behandeling herhalen we de testen om zo de veranderingen zichtbaar te maken. 
  • Als de beperkingen die ontstaan zijn door wat er in het brein is gebeurd, worden de problemen met een observatiemethode in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er verschillende behandelmodules worden ingezet. Bijvoorbeeld over planning, omgaan met tijdsdruk, het geheugen en vermoeidheid of gericht op strategie/compensatie. 
  • Als beperkingen ontstaan door vermoeidheid, dan richt de ergotherapie behandeling zich op belasting en belastbaarheid. Is er een goede afwisseling tussen rust en activiteit? Hoe krijgt u meer grip op leven met vermoeidheid?

Twee weken na start van de behandeling stelt u, samen met het behandelteam, doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Binnen een multidisciplinair overleg (overleg met verschillende beroepsgroepen zoals een arts, therapeut en verpleegkundige) worden deze doelen besproken en wordt de richting van het behandelproces bepaald. 

Het revalidatietraject duurt gemiddeld 3 maanden. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om doelen te evalueren en eventueel bij te stellen. De revalidatiearts zal de uitkomsten na elke evaluatiemoment telefonisch of op het spreekuur met u nabespreken.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling ergotherapie vindt altijd plaats op de afdeling paramedische dienst op C18.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

A

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.