Ergotherapie behandeling bij neurologische aandoeningen

Wat is een ergotherapie behandeling bij neurologische aandoeningen?

Soms krijgt u al tijdens opname ergotherapie behandeling. Hier leest u over de ergotherapie behandeling wanneer u weer thuis bent en terugkomt voor therapie in CWZ. Ergotherapie is onderdeel van een brede behandeling. Dat noemen we poliklinische revalidatie behandeling neurologie. Ook zijn logopedie, fysiotherapie, de psycholoog een diëtiste en maatschappelijk werkende betrokken bij de poliklinische revalidatie. De revalidatiearts verwijst u naar de ergotherapeut.

Eerst brengen wij de beperking die u ervaart in kaart die u ervaart bij het uitoefenen van dagelijkse activiteiten. De onderzoeken en behandelingen zijn gericht op kennis en geheugen, op uw motoriek en op vermoeidheid.

Niet rennen, maar plannen

De behandelmodules ‘niet rennen maar plannen’ zijn een onderdeel van cognitieve revalidatie. Ze zijn er voor als u na een neurologische aandoening beperkingen ondervindt op het gebied van kennis, geheugen, planning, vermoeidheid en traagheid. Dan werken we aan geheugenproblematiek, planning, omgaan met tijdsdruk en vermoeidheid na hersenletsel.

Geen specifieke voorbereiding gevraagd. Tijdens de ergotherapie krijgt u vaak opdrachten mee om deze thuis uit te voeren. Deze opdrachten worden samen geëvalueerd. 

Hoe ziet een behandeling bij neurologische aandoeningen eruit?

Eerst brengt de ergotherapeut samen met u in kaart waar u de beperkingen ervaart. Dan worden behandeldoelen opgesteld. Enkele voorbeelden:

  • Als de motoriek beperkt is, bijvoorbeeld met de arm-handfunctie, worden eerst testen afgenomen. Deze testen maken meetbaar wat u nog wel kunt. Dan start u met oefeningen. Het doel is dat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt doen. Tijdens de behandeling herhalen we de testen om zo de veranderingen zichtbaar te maken. 
  • Als de beperkingen die ontstaan zijn door wat er in het brein is gebeurd, worden de problemen met een observatiemethode in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er verschillende behandelmodules worden ingezet. Bijvoorbeeld over planning, omgaan met tijdsdruk, het geheugen en vermoeidheid of gericht op strategie/compensatie. 
  • Als beperkingen ontstaan door vermoeidheid, dan richt de ergotherapie behandeling zich op belasting en belastbaarheid. Is er een goede afwisseling tussen rust en activiteit? Hoe krijgt u meer grip op leven met vermoeidheid?

Waar vindt de behandeling plaats?

Ergotherapie vindt altijd plaats op de afdeling ergotherapie op C18.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

A

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.